Cẩm nang du lịch

Thông tin xin visa du lịch tới Nhật Bản

Thông tin xin visa du lịch tới Nhật Bản

Kể từ ngày 01/05/2005 Nhật Bản miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ còn hiệu lực với thời hạn lưu trú trong vòng 90 ngày. Đối với các trường hợp khác phải xin thị thực.

Thông tin xin visa du lịch tới Hàn Quốc

Thông tin xin visa du lịch tới Hàn Quốc

Phí thí thực vào Hàn Quốc • 30 USD nộp xin thị thực đi dưới 90 ngày • 50 USD nộp xin thị thực đi một lần trên 90 ngày • 80 USD thị thực đi nhiều lần